Zuzana André Talán

Tým pod vedením Zuzany se stará o klienta z oblasti tabákového průmyslu, který zahrnuje celkem deset značek působících na patnácti trzích v Evropě. Její doménou je retail marketing a zákaznická zkušenost. Klíčovou součástí je efektivní propojování retailu s digitálním prostředím, aby výsledkem byla konzistentní a pro zákazníka dobře rozpoznatelná komunikace značky. Zuzana je jako doma na poli komunikace v regulovaných odvětvích. Jak sama říká, baví ji proměňovat komplexní problémy v jednoduchá řešení, která všem dávají smysl.

Žila třináct let ve Francii, z toho osm let pracovala v Paříži v oblasti mezinárodního retail marketingu. Z těchto zkušeností čerpá dodnes. Nezapře v sobě mix kultur – její české, slovenské, francouzské, španělské a mosambické kořeny dohromady tvoří nezaměnitelnou a temperamentní osobnost. Díky multikulturnímu zázemí se na svět dívá z větší perspektivy a její šíře rozhledu ji umožňuje vnímat všechny souvislosti.

Zuzana se zajímá o ESG, s důrazem na environmentální a sociální složku. Diverzita a inkluze je pro ni klíčová nejen uvnitř firmy, ale i v každodenním životě. Když zrovna nad těmito tématy nedumá v kavárně, potkáte ji na procházce s Bonnie, jejím „španělákem“.

...Read More
  • Zuzana André Talán
Group Account Director, tým Ruby