ČERVENÉ SLUCHÁTKO

V dluhové pasti se o pomoc nevolá snadno. Bariér přitom existuje celá řada. Ve spolupráci s Člověkem v tísni jsme proto zprovoznili první dluhovou helplinku, která zavolá přímo vám. Stačí na sebe nechat kontakt na webu cervenesluchatko.cz, kde se zároveň návštěvník seznámí s příběhy lidí, kterým už dluhoví experti Člověka v tísni pomohli. Symbolem kampaně se stalo právě červené sluchátko, které nešlo přehlédnout v médiích, fyzicky ve veřejném prostoru ani v interakci s influencery.

#connectedculture

...Read More