PwC spouští náborovou kampaň od VMLY&R a cílí na mladou generaci

Nová kampaň poradenské společnosti PwC zaměřená na budování employer brandu má zaujmout mladou generaci a odlišit se tak od dosavadní komunikace konkurence.

„Hlavním cílem kampaně je nadchnout mladé talenty pro nastartování kariéry v auditorských službách a zároveň budovat společnosti PwC pověst atraktivního zaměstnavatele. I když náplň práce auditora může vypadat jednoduše, jde ve skutečnosti o práci s vysokými nároky, která má pro firmy významný finanční a společenský dopad. Nejsou to jen nějaké samoúčelné tabulky nebo analýzy dat,“ říká Michal Stránský, Audit Leader PwC Česká republika.

Tato myšlenka prostupuje strategií celé kampaně, která je postavená na výzkumu, jak přistupují zástupci generace Z k práci a kariéře.

„Mladí lidé dnes hledají primárně takové zaměstnání, které jim dovolí udržet si zdravý work-life balance. Na základě výzkumu jsme ale zjistili, že příslušníci Generace Z jsou ochotni obětovat část svého volného času pro kariérní růst, pokud v zaměstnání mohou uplatnit svůj talent a tím vyniknout a zvýšit si sebedůvěru. Podmínkou pro to zároveň je, aby práce měla celospolečenský význam v oblasti udržitelnosti a pomáhala řešit důležité společenské otázky. Proto jsme strategii postavili na myšlence, že práce auditora má vysoké cíle a nemusí být pro každého,“ říká Tomáš Sýkora, Head of Strategy, VMLY&R.

Základem kampaně je kariérní web VerimSiNaPwC.cz, kde je umístěný také video spot. Web představuje blíže náplň práce auditorů a obsahuje kromě informací k výběrovým řízením i aktuálně otevřené pracovní pozice. V rámci kampaně vzniklo šest klíčových vizuálů, které typograficky zvýrazňují klíčová slova fungující jako asociace na práci auditora, ale doplňují k němu širší kontext i reálný význam. Kampaň se od 13. února objevuje v tištěných médiích, na venkovních plochách v Praze, Brně a Ostravě včetně vnitřních reklamních ploch na univerzitách. Kromě toho kampaň poběží i na sociálních sítích.

...Read More