Udfordring

Som led i Rådet for Sikker Trafiks bestræbelser på at redde liv, satte vi os sammen for at løfte barren for medmenneskelig ansvarlighed i trafikken. Som en logisk effekt af en verden i konstant forandring, så og ser vi et øget behov for regulering/nudging af trafikanters adfærd i den del af det offentlige rum, som vi kalder trafikken. Vi ønskede kort fortalt at påvirke trafikkulturen på de danske veje.

...Read More
Løsning

Vi stillede os selv fire spørgsmål for at gøre op med trafik-kommunikationsdogmerne:

Hvad hvis vi tænker udogmatisk?
Hvad h
vis vi arbejder målbevidst frem for målrettet?
Hvad h
vis vi følger energien i det, vi arbejder med – og har mod til at følge efter og se, hvor det kan føre os hen?
Hvad
hvis svaret på vores bønner ligger i sammensmeltningen mellem helt andre indsigter end dem, vi normalt afdækker med klassiske kampagnetilgange?

Vi valgte at kommunikere åbent under det overordnede tema, ”der er mange måder at komme frem i livet på.”

Sætningen i sig selv var kernen i den indre samtale, vi ønskede at tricke ved at bryde med vores egne forestillinger om danskerne som et folk, der helst skal haveat vide præcist, hvad de skal gøre. 

I vores viden om adfærd skjulte sig en indsigt, som vi satte strøm til ved at åbne kommunikationen ved simpelthen  blot at betragte god og dårlig adfærd i trafikken - og hermed gøre kommunikationen mere tankevækkende. De udeladte ‘call to actions’ skabte dybere reflektion hos modtageren og det var præcis, hvad vi ønskede.

...Read More