CRYSTAL

  • crytal-nine
CRYSTAL-nine
crytal-nine

ตอกย้ำที่สุดของการใส่ใจในทุกมิติคุณภาพของน้ำดื่มคริสตัล น้ำดื่มคุณภาพของไทยที่พิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ดีต่อโลก และดีต่อผู้บริโภค จนได้มาตรฐานจาก NSF สหรัฐอเมริกา และอีกหลากลายการรับรอง เช่น Water Footprint  และ  Carbon footprint ที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ให้ความสำคัญ

เรื่องราวของนาย ณภัทร ที่ตั้งคำถามว่า “น้ำดื่มคุณภาพคริสตัลต้องเป็นอย่างไร” ก่อนที่หน้าของนายจะถูกเปลี่ยนไปเป็นหน้าของผู้บริโภคหลากหลายคน แทนคำตอบของผู้บริโภคที่ต้องการจากผู้ผลิตน้ำดื่มคุณภาพ ด้วยภาพและโทนที่แปลกใหม่นี้ ช่วยให้คริสตัลใกล้ชิดกับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มากขึ้น

Emphasizing the high level of quality attention to every aspect of Crystal's drinking water.

Thai quality drinking water is meticulously manufactured throughout the production process.

Good for the Earth and Good for Consumers that meet the criteria of NSF International in the United States and many more standards to be covered in all aspects, such as Water Footprint and Carbon Footprint, to which the younger generation attaches considerable value.

The story of Nai Naphat, who wondered "What should the quality of crystal water be like?” and then his face was altered into many other customers, instead of the answer of what consumers need from quality drinking water manufacture, it will be shown the new visual and mood tone that would let Crystal drinking water come closer to young-gen consumers.

 

...Read More