Dumex ดูเม็กซ์ เพราะการเล่น คือ การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Dumex

เพราะดูเม็กซ์เชื่อว่า การที่ลูกได้เล่นในแบบของเขา คือ การเรียนรู้ที่ดีที่สุด เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้โภชนาการที่ดี และส่งเสริมให้เด็กๆได้เล่นเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างมีความสุข #การเล่นคือการเรียนรู้​ #ดูเม็กซ์เติบโตด้วยความสุข

...Read More