SCG FOUNDATION

  • CG Barista
SCG Barista
SCG Barista

นักเรียนอาชีวะการโรงแรมคนหนึ่ง มีความฝันที่อยากจะเป็นบาริสต้า แต่เธอต้องฝ่าอุปสรรค ทั้งความยากลำบากความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งหลายคนอาจจะท้อและล้มเลิก
แต่เธอเลือกที่จะพยายามและลงมือทำ จนสุดท้ายโอกาสที่ดีก็มาถึง...

...Read More