Uniqlo 10th Anniversary Testimonial

Uniqlo 10th Anniversary Testimonial
Uniqlo 10th Anniversary Testimonial

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ที่ยูนิโคล่อยู่คู่คนไทย และช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นเสมอมา ยูนิโคล่จึงสื่อสารผ่านแคมเปญภายใต้คอนเซ็ปท์ 
Lifewear ให้คนไทยสวมใส่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า 
โดยถ่ายทำ Testimonial Video ที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันธ์และความประทับใจจากลูกค้าจริง ที่ยูนิโคล่ได้มีส่วนร่วมในการเติมเต็มชีวิตในแง่มุมต่างๆ พร้อมทั้งขอบคุณลูกค้าคนไทยทุกคนที่ให้โอกาสยูนิโคล่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา 

In the occasion of Uniqlo Thailand’s 10th Anniversary, Uniqlo has created a campaign to project the core concept of ‘LifeWear for Thais’ with a testimonial video.
The video itself narrates with real consumers reviews and insight. In which, reflected on their perspective of life and how Uniqlo has became a part of them during these 10 years. 

...Read More